Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakond

KONTAKT:

Ülle Tamm                                                                                                                                                                                  Helje Laas
ulle.tamm@kirmus.ee                                                                                                                                                           helje.laas@kirmus.ee
Tel. 7377712                                                                                                                                                                              Tel. 7377713

Alates 3. maist 2021 oleme taas avatud!   Uurimissaalides tuleb arvestada 2+2 liikumispiirangut ja 25-protsendilist ruumitäitumust. Palume külastusaeg eelnevalt kokku leppida telefoni 7377712 teel. 

 

Arhiivraamatukogu koosseisu kuulub alates 1965. aastast bibliograafiaosakond, varasema nimega Eesti Bibliograafia Asutis, mis alustas tööd 21. novembril 1921. aastal.

Tegevus

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonnas koostatakse eesti ajakirjanduse analüütilist retrospektiivset bibliograafiat kuni 1944. aastani ilmunud väljaannete põhjal. Teatmefondi suurus seisuga 1.jaanuar 2014 on 2.311.469 ühikut ning see on jagatud kartoteekidesse.

Antakse konsultatsioone ja bibliograafilist teavet. Vastatakse nii kirjalikult kui ka telefonitsi saabunud päringutele.

Postimees
Postimees ehk nädalaleht


Analüütilise bibliograafia andmebaas - Eesti ajakirjanduse analüütiline bibliograafia     Logo

Bibliograafiaosakonnas koostatakse ka Kirjandusmuuseumi väljaannete bibliograafiat:

2016 2017 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1981-1996

 

Tegevusaruanne: 20112009200620042003200220012000

Autoriseeritud töökoht

Arhiivraamatukogu bibliograafiaosakonna uurijate saalis on vastavalt säilituseksemplari seadusele võimalik kasutada autoriseeritud töökohta. Autoriseeritud töökohal on tagatud juurdepääs ainult aadressidele: DIGAR  ja DEA . Autoriseeritud töökohal saab teha otsinguid, lugeda jooksvalt ilmunud ajalehti ja ajakirju, säilituseksemplarina laekunud e-raamatuid ning säilituseksemplariks loovutatud algmaterjale. Samuti on võimalik kuulata ka juurdepääsupiirangutega helifaile ning lugeda kõiki juurdepääsupiirangutega tekste, mis asuvad digitaalarhiivis DIGAR või Eesti ajalehtede artiklite portaalis DIGAR. Autoriseeritud töökohal puudub võrguühendus ja väljatrüki tegemise võimalus ning keelatud on materjalide pildistamine ja filmimine.