2021

Merike Kiipus

TRÜKISED

 1. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2021.  
              Vol. 81. History matters / Guest editor Tõnno Jonuks. 183 lk
              Vol. 82. Health & pandemic / Guest editor Reet Hiiemäe. 246 lk.
 2. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 
          Nr. 79. COVID-19. 224 lk.

E-VÄLJAANDED

 1. Folklore : electronic journal of folklore / Folk Belief and Media Group of the Estonian Literary Museum ; Estonian Institute of Folklore ; edited by Mare Kõiva & Andres Kuperjanov. Tartu : Estonian Literary Museum, 2021.
      Vol. 81. History matters / Guest editor Tõnno Jonuks  – http://folklore.ee/folklore/vol81/ 
      Vol. 82. Health & pandemic / Guest editor Reet Hiiemäe – http://folklore.ee/folklore/vol82/
 2. Konverents „Luuletused on elanud maakeral juba eotseenist saadik. Jaan Kaplinski 80“ : 22. jaanuaril Eesti Kirjandusmuuseumis ja Tartu Kirjanduse Majas. Kava / Teesid / koostanud Arne Merilai ; toimetanud Kanni Labi. . Tartu : TÜ Kirjanduse ja teatriteaduse osakond : EKM Teaduskirjastus, 2021– https://www.kirmus.ee/sites/default/files/2021-01/Kaplinski80-konverents_2021_teesid_148x210mm_veeb_koos.pdf
 3. Mäetagused : hüperajakiri / Eesti Kirjandusmuuseumi folkloristika osakonna rahvausundi ja meedia töörühm, MTÜ Eesti Folkloori Instituut ; toimetajad: Mare Kõiva, Andres Kuperjanov. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. 
              Nr. 79. COVID-19 – https://www.folklore.ee/tagused/nr79/
 4. Viljandimaa rahvalaule ja pillilugusid = Traditional songs and instrumental pieces from Viljandimaa / koostanud/compiled Ingrid Rüütel. Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2021. CD I–II + tekstivihik 55 lk. (Helisalvestusi Eesti Rahvaluule Arhiivist = Recordings from the Estonian Folklore Archives ; 15)

KOOSTÖÖVÄLJAANDED

 1. Journal Journal of Ethnology and Folkloristics : [the joint publication of the Estonian Literary Museum, the Estonian National Museum and the University of Tartu] / editor-in-chief Art Leete. Tartu : Estonian National Museum. Vol. 14, No. 2, 2020, 150 lk – ilmus 2021
 2. Methis / Tartu Ülikooli kultuuriteaduste instituut ; Eesti Kirjandusmuuseumi Eesti Kultuurilooline Arhiiv ; peatoimetaja Marin Laak. Tartu : Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus, 2021. (Studia humaniora Estonica).

  Nr. 26 [sügis] 2020. Digihumanitaaria erinumber / koostajad: Marin Laak, Piret Viires , toimetajad Marin Laak, Kanni Labi 303 lk. – ilmus 2021
 3. Удмурт фольклор / Удмуртский фольклор / Udmurt folklore : Лымшор пал удмуртъёслэн Кырӟан гуръёссы / Песни южных удмуртов / Songs of southern Udmurts / И.В. / I.V. Пчеловодова / Pchelovodova, Н.В ./ N.V. Анисимов / Anisimov. Izhevsk-Tartu : EKM Teaduskirjastus, 2020. 376 lk. + 1 mälupulk – ilmus 2021