Avatud töökohad

Eesti Kirjandusmuuseum kuulutab välja konkursi järgmistele ametikohtadele:
1) alates 1.06.2021 teadur (1,0) huumori teoreetilis-rakenduslike ja võrdlevate valgevene folkloori uuringute alal.
Ametikoht eeldab väga head huumoriuuringute ja valgevene folkloori alast kompetentsi, koostöökogemusi rahvusvahelise uurimistöö kavandamisel ja koordineerimisel. 
2) alates 1.06.2021 vanemteadur (1,0) projekti PRG1288 „Folkloorse varieeruvuse korpuspõhine käsitlus“ raames seto laulude ning regilaulu usundiliste ja sooliste aspektide uurimiseks.
Ametikoht eeldab eesti ja seto folkloori ning soouuringute alast kompetentsi, koostöökogemusi rahvusvahelise uurimistöö kavandamisel ja koordineerimisel.

Konkursil osaleja esitab Eesti Kirjandusmuuseumi direktor nimele järgmised dokumendid: 
1)    avaldus
2)    elulookirjeldus
3)    haridust tõendav dokument või selle koopia
4)    viimase viie aasta tähtsamate teaduspublikatsioonide ja teadusprojektide nimekiri
5)    teemakohane tööplaan viieks aastaks

Dokumendid esitada hiljemalt 24. maiks 2021 aadressil kirmus@kirmus.ee

Lisainfo tööülesannete jms kohta telefonil 58580190, krista.ojasaar@kirmus.ee